PODRŠKA
Osnovni podaci
Tko smo
Što radimo   
Osnovni podaci:
Naziv tvrtke: Status d.o.o. za trgovinu, posredovanje i informatički inženjering
Skraćeni naziv tvrtke: Status d.o.o.
Adresa sjedišta: Rijeka, Erazma Barčića 15/II kat
Upis u Sudski registar: Registracija kod Trgovačkog suda u Rijeci MBS 040010322
Iznos temeljnog kapitala: 20.000,00 kuna uplaćen u cijelosti.
Banka i broj računa: Zagrebačka banka, Zagreb, IBAN:HR8223600001101450675.
Članovi uprave: Zvonko Krulić, Zoran Jurjević.
Telefon: 051/214-064
Telefax: 051/331-192
Home page: www.status.hr
Godina osnivanja: 1996
Direktor: Zoran Jurjević
Broj zaposlenih 7