Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

   
U ponudi imamo brojna gotova programska rješenja koja možemo po potrebi prilagoditi
korisniku prema njegovim zahtjevima ili izgraditi potpuno nova od samog temelja.

U razvoju aplikacija koristimo Microsoft Visual Studio 6 i Microsoft.NET alate te Visual FoxPro, Microsoft SQL Server i Oracle bazu podataka.

NOVO 02.11.2013.: Obrazac JOPPD

JOPPD ili punim nazivom „Izvješće o primicima, porezu na dohodak i prirezu te doprinosima za obvezna osiguranja“ je novi obrazac koji će zamijeniti postojeće obrasce:

  • Obrazac ID
  • Obrazac ID-1
  • Obrazac IDD
  • Obrazac IDD-1
  • Obrazac IP
  • R-Sm

Ovaj se novi obrazac na temelju Pravilnika o izmjenama i dopunama pravilnika o porezu na dohodak („Narodne novine“ 79/13) počinje primjenjivati od 01.01.2014. godine.

Integrirani sustav Upravljanje ljudskim resursima  sadrži sve elemente zahtjevane prema članku 4 stavak 4 Zakona o radu NN 149/09, odnosno Pravilnika o sadržaju i načinu vođenja evidencija o radnicima.

Upute za vođenje evidencija o radnicima u našim aplikacijama sukladno važećem Zakonu o radu (NN 149/09) možete preuzeti sa Upute (PDF 1,4 MB zip datoteka).  
 
integrirani sustav
  Upravljanje ljudskim resursima
 
 Kadrovska evidencija Proračun plaće Dnevna evidencija rada