Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata

Aplikacija Osnovna sredstva omogućava obračun amortizacije dugotrajne materijalne i nematerijalne imovine kroz cijeli vijek trajanja osnovnog sredstva.

Pregled značajki aplikacije
Šifarnici
 • poslovnih cjelina,
 • mjesta troška,
 • smještaja,
 • konta,
 • amortizacijskih grupa i podgrupa,
 • transakcija,
 • osnovnih sredstava.
Predefinirane temeljnice sa pripadajućim transakcijama:
 • temeljnice početnih stanja,
 • uknjiženja:
 • kupnja osnovnog sredstva,
 • donos od druge pravne osobe,
 • povećanje vrijednosti,
 • inventurni višak
 • .....
 • isknjiženja:
 • rashod,
 • manjak,
 • ustupanje bez naknade,
 • prodaja,
 • ....
 • obračun ispravka vrijednosti:
 • godišnji obračun vrijednosti,
 • periodični obračun vrijednosti.
 • obračun revalorizacije,
 • opća temeljnica:
 • promjena mjesta troška i amortizacijskih grupa,
 • promjena konta.
Izvješća po raznim kriterijima
 • neproknjižene temeljnice,
 • proknjiženene temeljnice,
 • rekapitulacije dnevnika po mjestima troška i amortizacijskim grupama,
 • rekapitulacije dnevnika po amortizacijskim grupama i mjestima troška,
 • rekapitulacije osnovnih sredstava,
 • bilanca osnovnih sredstava na dan /sintetika i analitika/,
 • knjigovodstvene kartice osnovnih sredstava,
 • inventurne popisne liste.

  Amortizacija predmeta dugotrajne imovine obavlja se linearnom metodom.
  Omogućena je izrada naloga za knjiženje u glavnu knjigu.

  Podržani operacijski sustavi
  Aplikacija je testirana za Windows platfome - Windows 95,98,NT.