Kadrovska evidencija
Obračun plaća
Dnevna evidencija rada
Služba zaštite na radu
Materijalno poslovanje
Upravljanje grobljima
Osnovna sredstva
Kamate
Virmani
Blagajna s putnim nalozima
Fakturiranje
Preglednik arhiviranih dokumenata


Ova aplikacija objedinjava funkcije upravljanja grobljima.

Sastoji se od slijedećih modula:


Evidencija grobnih mjesta

Ova aplikacija zajedno sa GIS bazom čini jedinstvenu informatičku infrastrukturu koja omogućava povezivanje položajnih podataka (karata) i tekstualne baze podataka u jednu cjelinu.

U aplikaciji su dostupni svi bitni elementi o korisnicima, uplatiteljima, pokojnicima, zaduženjima, uplatama, tehničkim karakteristikama objekata i komercijalnim uvjetima za upravljanje grobljima.


Pregled opcija programa

Šifarnici
 • Groblja
 • Vrste grobnih mjesta
 • Usluge i naknade
 • Objekti na groblju
 • Države - valute
 • Mjesta i poštanski brojevi
 • Statusi grobnih mjesta
 • Porezne stope
 • Načini plaćanja
 • Vrste dokumenata
 • Klase i urudžbeni brojevi
Podaci o korisnicima

Podaci o pokojnicima
 • Grobni očevidnik
 • Podaci o pokojnicima
 • Registar umrlih osoba
 • Godišnji broj ukopanih (trenutni broj ukopanih na određenom groblju)
 • Pregled po vrstama grobnih mjesta
 • Povijest posjedovanja grobnih mjesta
 • Promjena statusa grobnog mjesta
 • Preglednik po vrstama grobnih mjesta


Godišnje obrade
 • Izrada cjenika
 • Izrada cjenika za godišnje grobne naknade
 • Izrada cjenika za izdavanje Rješenja o korištenju grobnih mjesta
 • Pregled i obrada ugovora
 • Godišnja izrada uplatnica za grobna mjesta

Tisak raznih obrazaca
 • Zahtjev za dodjelu grobnog mjesta
 • Zahtjev za izdavanjem Rješenja o korištenju grobnog mjesta
 • Zahtjev za darovnice - uzdržavanje


Prihvat uplata sa ZAP-a
 • Prihvat uplata sa Zap-a
 • Pregledi dnevnih uplata po izvodima
 • Pregledi neproknjiženih uplata


Izvještaji
 • Vrste grobnih mjesta
 • Godišnji cjenik naknada za grobna mjesta
 • Godišnji cjenik za izdavanje Rješenja
 • Lista naknada – usluga
 • Rekapitulacija storniranih računa
 • Rekapitulacija izdanih računa (analitika)
 • Rekapitulacija izlaznih računa (sintetika)
 • Rekapitulacija zaduženja i naplate (godišnje naknade)
 • Rekapitulacija fakturiranih naknada
 • Poziv za ugovore koji su istekli
 • Pregled ugovora koji su istekli
 • Popis lokacija po vrstama grobnih mjesta i statusu grobnog mjesta
 • Avviso di pagamento
 • Tisak godišnjih naknada za strance
 • Lista izdanih rješenja
 • Lista nepravomoćnih Rješenja
 • Pregled uplata sa Zap-a
 • Rekapitulacija godišnjih zaduženja po državama, grobljima, vrstama grobnih mjesta
 • Registar umrlih osoba
 • Tisak uplatnica
 • Lista uplatnica za godišnju grobnu naknadu (po državama u valuti zaduženja)
 • Knjiga izlaznih računa
 • Rekapitulacija financijskih pokazatelja po grobljima, vrstama grobnih mjesta i statusu ugovoraGIS modul

GIS modul - grafički prikaz groblja je aplikacija u kojoj je objedinjena karta groblja i podaci o objektima na groblju. To znači da se osim prednosti koje daje sama elektronička karta kao što je prikaz karte u bilo kojem mjerilu dobiva i mogućnost da se izborom bilo kojeg objekta na karti pokažu i podaci o tom objektu; npr. za neku grobnicu prikazat će se podaci o imenu i prezimenu korisnika te grobnice, podaci o pokojnicima itd. Pored tekstualnih podataka nekim objektima kao što su spomenici pridružene su i fotografije.
Program omogućava i nekoliko načina pretraživanja; npr. neka niša se može locirati preko imena i prezimena korisnika ili preko oznake lokacije.
Objekti na karti su razvrstani u slojeve koji se mogu zamisliti kao prozirne folije koje čine jedan složeni crtež groblja. Postoje npr. slojevi grobna mjesta, stepenice, zimzelena stabla itd.
Na crtežu se mogu prikazivati razne kombinacije tih slojeva jer se oni mogu uključiti odnosno ukloniti s crteža.
Za neke objekte je moguće dobiti ukupnu površinu tih objekata, npr. ukupna površina asfaltiranih staza ili ukupna površina travnjaka.

Prijemna kancelarija sa materijalnim poslovanjem

Aplikacija Prijemna kancelarija s materijalnim poslovanjem čini jedinstvenu informatičku infrastrukturu koja omogućava vođenje poslova prijemne kancelarije pogrebnog društva uz integrirano materijalno poslovanje.


Pregled opcija programa

Šifarnici

 • Odjeli/skladišta
 • Materijal
 • Usluge
 • Partneri
 • Grupe materijala
 • Grupe usluga
 • Groblja
 • Jedinice mjere
 • Mjesta troška
 • Vrste dokumenata

Obrada

 • Izrada naloga za pokojnika
 • Izrada naloga za ekshumaciju
 • Izrada računa na osnovi naloga
 • Izrada narudžbe dobavljaču
 • Izrada primke materijala
 • Izrada ulazne kalkulacije
 • Izrada izdatnice materijala
 • Priprema i izvođenje inventure
Izvještaji
 • Knjiga izlaznih računa
 • Trgovačka knjiga
 • Dnevno izvješće o sahranama
 • Dnevno izvješće o ekshumacijama
 • Izvješća o preuzimanju po nalogu PU/istražnog suca
 • Rekapitulacija izlaza pogrebne opreme po računima
 • Tisak cjenika materijala/usluga

uz specifične izvještaje vezane za prijemnu kancelariju aplikacija nudi i niz izvještaja vezanih uz materijalno poslovanje


Informacije za podršku poslovanja

Ova aplikacija omogućuje objedinjavanje informacija svih modula i izvještavanje za potrebe podrške poslovanju.

 • izrada temeljnica za prijenos podataka u glavnu knjigu iz aplikacije "EVIDENCIJA GROBNIH MJESTA" i "PRIJEMNA KANCELARIJA";
 • funkcionalno povezivanje modula "PRIJEMNA KANCELARIJA" i "EVIDENCIJA GROBNIH MJESTA" ;
 • funkcionalno povezivanje modula "PRIJEMNA KANCELARIJA" , "MJENJAČNICA" i "BLAGAJNA"; objedinjavanje izvještaja u jedan modul za potrebe računovodstva;
 • korištenje šifarnika kupaca i dobavljača iz aplikacije Saldakonti kupaca i dobavljača
 • izrada pregleda i grafikona za potrebe rukovodstva.

PowerPoint prezentacija (veličina 2 MB)